Hisse Analiz

HAFTALIK HİSSE BÜLTENİ 31.10.2016

Gizmen Nalbantlı  |  Ekim / 6. Hafta
Yeni Haftaya Başlarken

 ABD Büyümesi İki Yılın Zirvesinde
Haftanın son işlem gününde ABD’den açıklanan büyüme rakamları piyasaların odağındaydı. FED’in büyüme hedeflerine erişebilmesi için son derece önemli olan 3. çeyrek büyümesinin ilk okumasında beklentiler aşıldı. Çeyreklik bazda yüzde 2.9’luk bir artışı ifade eden veri ile birlikte dolar endeksindeki ralli devam ediyor. Hane halkı harcamalarındaki yükselişten destek bulan büyüme rakamlarındaki artışı hizmet sektöründeki kıpırdanma dikkat çekici düzeyde. Geçtiğimiz çeyrekte de harcamalardan destek bulan ABD ekonomisinde görünüm pozitif. Eğer 3. çeyrek büyümesinde ABD ekonomisi istediğini bulabilirse 2017 yılı Fed açısından 2016’ya kıyasla şahin geçebilir. Büyüme performansının izin vermesi FED’in faiz artırımı konusunda elini biraz daha hızlı tutmasına destek olacaktır.

İçeride Riskler Devam ediyor
FED’in faiz kararının olduğu çok yoğun bir haftaya başladık. İçeride yeni rekorların geldiği Cuma günü sonrası kurda 3.10’un üzerinde hareket devam ederken, içerideki gündem sıcak kalmaya devam ediyor. Sürekli bahsettiğimiz siyasi ve jeopolitik riskler ara ara azalsa da her güne yeni bir haberle başlıyoruz. ABD öncülüğündeki koalisyon komutanının geçtiğimiz hafta Suriye'deki Rakka operasyonunda YPG'nin de rol alacağını açıklamasının ardından kurda yukarı yönlü hareket hızlandı. Koalisyon güçlerinin Irak, Suriye ve Musul operasyonu jeopolitik riskleri artıyor. Siyasi tarafta ise Başkanlık sistemi ve yeni anayasa belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

FED Faiz Kararını Açıklayacak
2 Kasım’da faiz kararını açıklayacak FED, bu toplantıyı ”canlı” olarak nitelendiriyor. Kasım’da faiz artırma ihtimalleri %8 seviyesinde. Ben FED’in Aralık ayında faiz artırmasını bekliyoruz. Bunun sebebinin ise Başkanlık seçiminin yarattığı belirsizlik değil FED’in daha fazla veri görmek istemesi olduğunu düşünüyoruz. ABD’de FED faiz kararı dışında, tarım dışı istihdam,ISM imalat ve imalat dışı PMI gibi ekonomik görünümü ve FED kararını etkileyebilecek önemli veriler takip edeceğiz. İçeride ise enflasyon rakamı açıklanacak. TCMB sadeleşme adımları için enflasyon rakamları dikkatle takip edilecek.

BİST100
80.000 seviyesini geçmeyi başaran fakat üstünde tutunamayan endeks hafta içinde satış baskısının da artmasıyla haftayı 78.332’den kapadı. Endekste 80 binin üzerini beklemiyoruz. Ancak 78.000 üstünde kalınırsa bir kez daha 80.000 denemesi gelebilir. 78.000 desteğinin kırılmasıyla ise 75.000’e doğru geri çekilme yaşanabilir.
Destekler 78.000 76.500 75.000 Dirençler 80.000 82.800 83.500

ENDEKS KONTRAT
Geçtiğimiz hafta 98.600 bölgesinin aşılamaması sonucunda endeks kontrat 95.400’ kadar geri çekildi. Yeni haftada 95.000 altı kapanış gerçekleşmezse bu hareket kar satışı olarak algılanabilir sırasıyla 96.500 ve 98.500 görülebilir. 98.000-99.000 bölgesinin üzerini beklemiyoruz. 95.000 güçlü desteğinin kırılımıyla ise satışlar hız kazanabilir. 94.400 ve 93.500 önemli destekler. 95.000 altında bir süre 94.400-91.700 bandında hareket gözlemleyebiliriz.
Destekler 95.000 93.500 91.700 Dirençler 96.500 98.500 100.000
 
USDTRY
Teknik olarak güçlü bir trend hareketi içindeyiz. 3.05 bölgesinin altında bir hareket beklemiyorum. 3.00-3.10 bölgesindeki hareketin 3.10-3.20 bölgesine kayması muhtemel gözüküyor. Kurda 3.1140-3.1200 bölgesinin üzerinde günlük kapanışlar yapmamız halinde kademeli olarak 3.1450 ve 3.1750 seviyelerinde yeni zirveler oluşabileceğini düşünüyorum.
Destekler 3.1000 3.0900 3.0780 Dirençler 3.1140 3.1250 3.1450

GRAM ALTIN
Geçtiğimiz hafta hem ons hem de kurdan destek alan gram altın bu hafta da yukarı hareketine devam edebilir. Kısa vadeli düşüş trendinin üzerinde. 127.50 geçilirse kademeli olarak önce 128.70 sonrada 130 seviyesi görülebilir.

Şirket Haberleri
KATMR: JCR Eurasia Rating, Katmerciler’in konsolide yapısını ve mevcut tahvil ihraçlarının nakit akımlarını periyodik gözden geçirme sürecinde, şirketi yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü “BBB+ (Trk) / Stabil” seviyesinden “A- (Trk) / Stabil” seviyesine yükseltti.

ZOREN: Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Sayın Zeki Zorlu Başkanlığı'nda Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimizce bir yandan faaliyetlerimizin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini sağlıklı bir şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına, Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; yeni bir 5 yıllık süre için Şirketimizin mevcut 1.000.000.000,00- TL (Birmilyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,00.- TL (Üç milyar Türk Lirası)'na artırılmasına, çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay ve uygunluk görüşlerinin alınmasına, söz konusu onaylara binaen yapılacak ilk Genel Kurul'da değişikliklerin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

BAGFS: Şirketimizin 30.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Granül AS ve Granül ASN kimyevi gübrelerini (reversible) üretecek bir tesisin anahtar teslimi kurulmasına ve mevcut iskelelerimizin güçlendirilmesine ve bu çerçevede, ilgili yurt dışı ve yurt içi firmalardan teklif alınması, bu hususların finansmanını sağlamak üzere yurt dışı ve yurt içi finans kuruluşları ile görüşülmesi ve alınan teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler çerçevesinde Şirketimiz usullerine göre, Yönetim Kurulu'na bilgi vermek şartıyla sonuca erdirilmesi bu konular ile ilgili resmi ve özel kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için Murahhas Üye ve Genel Müdür Bay Yahya Kemal Gençer'e yetki verilmesine karar verildiği duyurulmuştu. Söz konusu yatırıma ilişkin herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
İZMDC: Şirketimizin 28.06.2016 tarihli özel durum açıklamasında bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin ilave yatırımla ilgili ana ithal ekipmanları konusunda China Western Power Industrial Co.Ltd. ile 164 Milyon USD tutarında ön anlaşma imzaladığını, 29.08.2016 tarihli özel durum açıklamasında ön anlaşmanın devam etmekte olduğunu duyurmuştuk. İlgili özel durumda değişiklik olmadığını ve ön anlaşmanın devam ettiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

KERVN: Şirketimizin kreditör bankalarından biri olan Aareal Bank AG tarafından gönderilen 64.604.686,41 EURO tutarında "İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri" ne ilişkin olarak yapılan takip ile ilgili Aareal Bank AG'nin ipoteği bulunan Bursa Termal ve Antalya Lara otelleri için icra dosyasından verilen kıymet takdirinin kesinleştiği ve söz konusu otellerimize ilişkin kesinleşen kıymet takdiri 464.713.561 TL olduğu bildirilmişti. Bu konu bir değişiklik bulunmamaktadır.

VERTU: Şirketimizin 11.07.2016 tarihli açıklamasında belirtildiği üzere Bağlı ortaklığımız Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan İklimya Elektrik Üretim A.Ş'ye ait payların (toplam 27.000.000 adet) tamamının bedeli 30.10.2015 tarihinde ödenmiş olup söz konusu payların 7.150.000 adedinin devir işlemi 30.10.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kalan payların devir (ilmühaberlerin teslim alınması) işleminin "Hisse Devir Sözleşmesi'ne göre (şirket lehine ortaklar tarafından verilen TRİ'lerin kaldırılması ile birlikte) 30.10.2016 tarihi olarak öngörülen devir tarihi karşılıklı mutabakatla 31.12.2016 tarihi olarak revize edilmiştir.

UNYEC: Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Ünye Çimento ile OYAK Beton A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin bir rapor hazırlanmıştır. Rapor 28 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı " 2016 yılında iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2016 yılının kalan kısmında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir " şeklindedir.

FENER: Yargıtay, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında mahkemenin verdiği 'Gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçlaması ile ilgili beraat kararını onadı.

POLHO: Polisan Holding, iştiraki konumundaki Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 50'sinin Japonya'nın da lider boya üreticilerinden biri olan Kansai'ye satılmasına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Hisse devir işleminin Aralık 2016'da tamamlanması planlanıyor. Polisan Boya'nın yüzde 50 hissesi için biçilen değer 113 milyon dolar.

Hisse Önerileri
KATMERCİLER
Araç üstü ekipman sektöründe Türkiye’de lider konumda olan şirket, TOMA satışları ile savunma sanayide ciddi gelişme kaydetti. Türkiye’nin teröre karşı aldığı önemler ve savunma sanayine yatırımların artmaya devam etmesi şirketin büyüme hikayesi açısından oldukça önemli. Çok kısa süre önce zırhlı personel taşıyıcısı üretimine başlayan şirket yatırımlarına devam ediyor. Savunma sanayindeki gelişimi göz önünde bulundurduğumuzda Katmercilerin büyümesini devam ettirebileceğini düşünüyor 10.65 TL hedef fiyat ile tut tavsiyemizi koruyoruz.

PEGASUS
Eylül 2016’da yıllık %6.2 büyüme ile 2.23 milyon yolcu taşıyan Pegasus’un, doluluk oranı yıllık bazda 1.2 puan artışla %80.6 oldu. Yılbaşından bu yana yaşanan terör olayları nedeniyle 2016 yılını zor geçiren havacılık sektörü 2017 yılı için hafif bir büyüme bekliyor. Pegasus ise talebi güçlü tutmak için bilet fiyatlarını olabildiğince düşük seviyede tutmaya çalışacağını ve maliyet düşürücü önlemler almaya devam edeceğini açıkladı. Yüksek döviz fazlası olan Pegasus euro cinsinden bilanço tutması ve dolar cinsi pozisyon fazlası olması nedeniyle yaklaşık 10 milyon TL olumsuz etkilenecektir. 2016 yılının 2 çeyreğinde beklentilerin altında zarar açıklayan şirketin 2016 yılı hedeflerini aşağı yönlü revize etmiş olması gelirlerinde daralma beklediklerine işaret ediyor. Pegasus için 14.70 hedef fiyat ile tut tavsiyemizi koruyoruz.
 

Sentiment

Piyasa_Hareketlilik

2020 Yılı 3. Çeyrek Forex İşlemleri Müşteri Kâr/Zarar Oranı: 30,34% / 69,66%

Her zaman, her yerde...
Forex Pusula her zaman seninle!

Çok Yakında...

right_sec_mobile_app

Forex Pusula'nın Görüşü

 Yatırımcılarına destek olmak amacıyla, günlük, haftalık, veri sonrası analizlerini yazılı ve video analiz olarak sunar. 

RİSK UYARISI

2020 Yılı 3. Çeyrek Forex İşlemleri Müşteri Kâr/Zarar Oranı: 30,34% / 69,66%
Bu sayfada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Copyright © 2015  Forex Pusula // Forex analizleri; IşıkFX Araştırma Ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

  • ForexF
  • EndekslerE
  • EmtiaE
        Geri